Marion a acidobazická rovnováha

Snahou výrobku Marion je, aby měl i co nejlepší vliv na regulaci organismu. Proto je jeho funkce dávána do souvislosti se stresem, stravou, imunitou, mikroorganismy ad.

Regulace pochodů v lidském organismu závisí mimo jiné na acidobazické rovnováze. Stupnice této rovnováhy je od 0 – 14 pH. Přesně v polovině se nachází neutrální pH. Lidský organismus by se měl pohybovat v lehce zásaditých hodnotách pH 7,2. V organismu však dochází ke tvorbě mnoha kyselin. K nejznámějším patří kyselina mléčná, kyselina močová nebo kyselina chlorovodíková. Mimo ně dochází v organismu samozřejmě také ke tvorbě celé řady dalších kyselin.
Aby byla v organismu zajištěna acidobazická rovnováha, jsou využity alkalické ionty, tedy minerální látky, které kyseliny neutralizují. V řadě případů však tento způsob neutralizace nestačí a tkáně se i přesto nachází v kyselých hodnotách. Přesvědčíme se o tom jednoduchým způsobem. Stačí si v lékárně zakoupit lakmusové papírky a změřit si pH ranní moči. Ta se může nacházet například na hodnotách 4 – 5 pH, což znamená značné překyselení organismu. Toto překyselení pak vede k řadě zdravotních problémů. Při reakci kyselin a zásaditých iontů vznikají soli, které se usazují v organismu, poškozují tkáně a ukrývají různé mikroorganismy a soli. Mikroorganismy prostřednictvím elektromagnetického pole i toxinů pak poškozují celý organismus.

Existuje několik možností, jak ovlivnit acidobazickou rovnováhu v organismu. Ať už alkalizující stravou, relaxací, meditací, bylinnými čaji, odkyselujícími nápoji nebo alkalizující koupelí. Tyto koupele, ať už v podobě celotělové koupele nebo jen koupele nohou, představují pro odkyselení organismu významnou prevenci a je dobré se jim věnovat pravidelněji.

Přístroj pro tělesnou hygienu Marion acidobazickou rovnováhu přímo neovlivní, snad jen navozením úžasné psychické rovnováhy. Dokáže však rozbíjet staré solné nánosy, iniciovat vylučování přebytečných solí z organismu. Někdy se může stát, že při odsolování vystoupí na povrch různé skryté infekce a jiné toxiny, netřeba se děsit, patří to k procesu odsolování.

Skryté mikroorganismy, soli, skryté toxiny…, systematicky a postupně podrývají naše zdraví. Zejména stárnoucí organismus jejich vlivu odolává těžko. S výrobkem k očistě organismu – Marion, můžete odolávat společně. Je to silný spojenec proti soupeři.

acid-base-balance